کارگاه فیلمسازی مخملباف

کارگاه آموزش فیلمسازی محسن مخملباف در لندن

Mohsen Makhmalbaf_10
محسن مخملباف فیلمساز ایرانی یک کارگاه سه ماهه فیلمسازی در لندن برگزار می کند. خانه فیلم مخملباف برای این کارگاه فیلمسازی تابستانی تعداد محدودی هنرجو می پذیرد. این دوره سه ماهه است و از ۱۱ ژوئن شروع می شود ...
  • 2208
  • 0
  • 5