اخذ اقامت اروپا

اخذ اقامت اروپا، زندگی و تحصیل و سرمایه گذاری

IMG_1404
‎پروژه جدید ۲۵ واحد آپارتمان, آماده تحویل و واقع دراسلواکی. ‎با ۸۵۰۰۰ یورو صاحب این مورد شوید: ‎- یک واحد مسکونی ۵۰ متر مربعی آماده تحویل, با سند مالکیت بنام شما؛ ‎- اقامت اروپا برای کل افراد خانواده, ...