زندگی و تحصیل

اخذ اقامت اروپا، زندگی و تحصیل و سرمایه گذاری

IMG_1404
‎پروژه جدید ۲۵ واحد آپارتمان, آماده تحویل و واقع دراسلواکی. ‎با ۸۵۰۰۰ یورو صاحب این مورد شوید: ‎- یک واحد مسکونی ۵۰ متر مربعی آماده تحویل, با سند مالکیت بنام شما؛ ‎- اقامت اروپا برای کل افراد خانواده, ...

اخذ اقامت قانونی اروپا

اخذ اقامت اروپا با چندين روش مجموعه تیم حرفه ای ما، متشکل ازوکلای معتبراروپایی وکارشناسان با تجربه ایرانی درامورسرمایه گذاری و مهاجرت، توانسته است یک سری کامل ازخدمات و پیشنهادات مشاوره ای را دراتحادیه ...

اخذ اقامت اروپا

دریچه ای نو برای آینده ای مطمئن در اروپا گروه مشاورین سرمایه گذاری مهاجر: گروه مشاورین سرمایه گذاری مهاجر از سال ۱۹۹۸ فعالیت حرفه ای خود را در زمینه مشاوره و کمک برای تجارت و سرمایه گذاری در اروپا ...