پرشیاپارک می‌کوشد تا ایرانی‌های خارج از کشور را دور هم جمع کند. در پرشیاپارک می‌توانید پیام‌هایی را ببینید که در محدوده جغرافیایی‌تان است. به این ترتیب، همیشه و به راحتی از فعالیت‌های ایرانی‌های دوروبرتان آگاه می‌شوید.

گذاشتن پیام روی پرشیاپارک رایگان است و هر آگهی سه سال می‌ماند. ریش و قیچی دست خودتان است. می‌توانید تاریخ انقضای آگهی را تعیین کنید. همچنین می‌توانید از سرویس‌های ویژه ما بهره ببرید که کمک می‌کنند تا آگهی‌ها توی چشم بزنند یا بالای پست‌های دیگر دیده شوند.

پرشیاپارک وب‌سایتی است برای ایرانیان خارج. امیدواریم با کمک شما بتوانیم بزرگترین انجمن ایرانیان را در سراسر جهان بسازیم و با برداشتن مرزها ایرانی‌ها را به همدیگر نزدیک کنیم.

این را هم بگوییم که پرشیاپارک شبکه‌ای سیاسی نیست. می‌کوشد بستری تهیه کند تا ایرانیان خارج از کشور از حال و هوای هم باخبر باشند. گردانندگان وبسایت در بریتانیا زندگی می‌کنند و قوانین و معیارهای اخلاقی بریتانیا بر وب‌سایت حکم‌فرماست.

و دست آخر این که ما فقط بستر دور هم جمع شدن ایرانی‌ها را فراهم می‌کنیم. پس، مسئولیتی در قبال اطلاعاتی که کاربران در پرشیاپارک منتشر می‌کنند، نداریم. صحت آن‌ را هم نمی‌توانیم تائید یا رد کنیم.