بررسی پوستر فیلم های ایرانی در شیکاگو
وارد سیستم شوید و با صاحب پیام تماس بگیرید.

https-%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F23758958%2F168511392084%2F1%2Foriginal

در مراسم بررسی پوستر فیلم های ایرانی در روز هفدهم نوامبر رخشان بنی اعتماد کارگردان ایرانی نیز حضور خواهد داشت.
یک روز بعد در همین مکان در روز هیجدهم نوامبر احمد کیارستمی فرزند عباس کیارستمی نیز در مراسم بزرگذاشت پدرش حضور خواهد داشت.

نظر دهید

ایمیل شما مخفی می‌ماند. فیلدهایی که باید حتما پرشوند با علامت "*" نشانه‌گذاری شده‌اند.